Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức & cách tính vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là gì? Nó ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp? Vòng quay vốn lưu động có quan trọng đối với doanh nghiệp hay không? Hãy cùng VaytienAZ tìm hiểu sâu hơn về vòng quay vốn lưu động (VQVLĐ) ở phần dưới đây.

Vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là gì?

Trước khi tìm hiểu VQVLĐ thì bạn cần phải biết vốn lưu động là gì. Muốn tìm ngọn thì phải tìm hiểu gốc.

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động được gọi theo thuật ngữ Working capital (WC) chỉ thước đo tài chính, đại diện cho tính thanh khoản, khả năng vận hành của một doanh nghiệp, tổ chức và các cơ quan chính phủ.

Vòng quay vốn lưu động là gì?

VQVLĐ thời gian hoàn thành một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Vi trò của nó là thể hiện tình hình kinh doanh của công ty. Số vòng quay càng lớn thì càng chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng sử dụng tốt vốn lưu động hiệu quả.

Ngược lại, vòng vốn lưu động thấm thì chứng tỏ khả năng sản xuất, luân chuyển hàng hóa, thu hồi vốn của doanh nghiệp chậm, dẫn đến nhận xét doanh thu của doanh nghiệp không tăng trưởng.

Công thức tính vòng quay vốn lưu động.

Công thức tính vốn lưu động

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn

Trong đó:

  • Tài sản ngắn hạn chính là tài sản mà doanh nghiệp đó có thể chuyển đổi được thành tiền mặt trong thời gian 12 tháng.
  • Nợ ngắn hạn: là những khoản nợ mà doanh nghiệp đó cần thanh toán trong thời hạn một năm

Công thức tính vòng quay vốn lưu động.

VQVLĐ = Doanh Thu Thuần/Vốn lưu động bình quân

Trong đó:

  • Vốn lưu động bình quân được tính = (Vốn lưu động tháng 1 + tháng 2…tháng 12)/12
  • Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng mà đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu.

>> Tham khảo ngay: Tỉ giá hối đoái là gì?

Vòng quay vốn lưu động trong kinh doanh.

Vòng quay vốn lưu động trong doanh nghiệp.

Vòng vốn lưu động trong doanh nghiệp thì thường tùy vào từng lĩnh vực mà thay đổi khác nhau. Hệ số vòng vốn lưu động cũng vì thế mà khác nhau.

Với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại thì vòng vốn lưu động lớn hơn các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất.

Đánh giá VQVLĐ trong doanh nghiệp.

Để có thể đánh giá chính xác vòng vốn lưu động của một doanh nghiệp thì phải cần đến các chỉ số sau: 

  • Chỉ số bình quân của ngành
  • Chính sách bán hàng
  • Giá trị sản phẩm
  • Khả năng tiêu thụ
  • Khả bán bán sản phẩm, hàng hóa.

Từ những chỉ số này có để đánh giá được hệ số vòng vốn lưu đồng, biết được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả hay không.

Những thông tin về số vòng quay vốn lưu động trên hy vọng sẽ giúp bạn đọc phần nào hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của vốn lưu động của một doanh nghiệp.

 

Bình Luận