Bảo lãnh ngân hàng là gì?

Bảo lãnh ngân hàng là gì

Bảo lãnh ngân hàng là gì và có những loại bảo lãnh ngân hàng nào? Bạn có thể tìm hiểu những thông tin trên trong bài viết này của VaytienAZ.

Bảo lãnh ngân hàng là gì?

Bảo lãnh ngân hàng là việc ngân hàng sẽ đứng ra chịu trách nhiệm trả tiền cho bạn trong trường hợp bạn không có khả năng trả. Số tiền mà ngân hàng bảo lãnh sẽ được nêu rõ trong giấy bảo lãnh.

Bảo lãnh ngân hàng là gì

Một số trường hợp người vay được ngân hàng bảo lãnh như mua hàng hóa, thiết bị hoặc vay tiền mở rộng kinh doanh.

Bảo lãnh ngân hàng cũng được quy định trong luật như sau:

Theo Khoản 1, Điều 3, Thông tư 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 cũng ghi rất rõ “Bảo lãnh ngân hàng (sau đây gọi là bảo lãnh) là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh theo thỏa thuận”.

Cam kết bảo lãnh ngân hàng

Thủ tục cam kết bảo lãnh ngân hàng

Trong thông tư đã đề cập tới thủ tục cam kết bao gồm:

Thủ tục cam kết bảo lãnh ngân hàng

– Hợp đồng bảo lãnh: Là một văn bản thỏa thuận được ký giữa người vay và tổ chức tín dụng. Trong hợp đồng này các bên liên quan có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết.

– Thư bảo lãnh: Đây là một cam kết đơn phương từ phía đơn vị tín dụng. Về việc sẽ cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính khi người đi vay không thể thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ đã cam kết từ đầu.

Các bên trong cam kết bảo lãnh ngân hàng

– Bên bảo lãnh: Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các tổ chức tín dụng.

– Bên được bảo lãnh là các cá nhân là người cư trú hoặc không cư trú. Tổ chức tín dụng và các chi nhanh ngân hàng ngoài nước.

– Bên nhận bảo lãnh là các cá nhân đi vay tiền được quyền thụ hưởng bảo lãnh.

Phân loại bảo lãnh ngân hàng

Có hai loại bảo lãnh ngân hàng chính mà chúng ta cần quan tâm:

Bảo lãnh trực tiếp

Đây là phương thức bảo lãnh ngân hàng có thể thích nghi với các quy định trong hệ thống pháp luật ngoài nước. Vì thế hình thức này thường được sử dụng trong kinh doanh ngoài nước hoặc được cấp trực tiếp tới người được bảo lãnh. Những khoản tiền bảo lãnh thường được sử dụng cho các giao dịch xuyên quốc gia tính từ thời điểm người bảo lãnh yêu cầu bên được bảo lãnh nhanh chóng bồi thường cho bên nhận bảo lãnh.

Bảo lãnh gián tiếp

Hình thức này thường được sử dụng cho các hình thức kinh doanh xuất nhập khẩu. Thấy nhiều nhất ở những cơ quan chính phủ hoặc các đơn vị khác có liên quan được quyền hưởng lợi. Trong trường hợp này, một ngân hàng thứ hai thường là ngân hàng nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam sẽ đứng ra thực hiện bảo lãnh. Chính vì vậy nên thủ tục khá phức tạp và không rõ ràng, nhiều quốc gia không chấp nhận phương pháp bảo lãnh ngân hàng này.

Mức phí bảo lãnh ngân hàng

Dưới đây là công thức tính mức phí bảo lãnh:

Phí bảo lãnh = (Giá trị bảo lãnh + Mức phí bảo lãnh + Thời gian bảo lãnh)/360

Để được ngân hàng tham gia bảo lãnh cho bạn thì bạn phải trả cho ngân hàng một mức phí nhất định. Nhưng mức phí không được quá 2% số tiền còn đang được bảo lãnh. Mức phí bảo lãnh tối thiểu là 300.000 đồng. Nếu tính theo công thức trên mà dưới 300.000 đồng thì ngân hàng vẫn có quyền thu của bạn 300.000 đồng.

Khách hàng phải thực hiện trả phí bảo lãnh đúng hạn. Nếu chậm thanh toán thì sẽ phải chịu một mức lãi suất nợ quá hạn không được vượt quá 150% mức lãi suất các khoản vay đang được bảo lãnh.

Hy vọng với những kiến thức trên. Bạn đã hiểu bảo lãnh ngân hàng là gì và các loại bảo lãnh ngân hàng hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.