Quy định lãi suất cho vay tiêu dùng mới nhất 2018

Vay tiêu dùng giải quyết mục đích tiêu dùng của khách hàng nên rất phổ biến. Tuy nhiên lợi dụng chính những tiện lợi trên, nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng đã không rõ ràng trong quá trình vay và cho vay. Để tự bảo vệ chính mình, bạn cần nắm rõ quy định lãi suất cho vay tiêu dùng mới nhất 2018.

Khung lãi suất cho vay tiêu dùng

Công ty tài chính ban hành quy định về khung lãi suất cho vay tiền áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng.

Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng đầy đủ các thông tin trước khi xác lập thỏa thuận cho vay: Lãi suất cho vay; nguyên tắc và các yếu tố xác định, thời điểm xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả; phương pháp tính lãi tiền vay; loại phí và mức phí áp dụng đối với khoản vay; các tiêu chí xác định khách hàng vay vốn theo lãi suất cho vay.

Hợp đồng cho vay tiêu dùng

Theo quy định, hợp đồng cho vay tiêu dùng phải được lập thành văn bản, trong đó tối thiểu phải có nội dung như sau:

  • Lãi suất cho vay tiêu dùng theo thỏa thuận và mức lãi suất cho vay tiêu dùng quy đổi theo tỷ lệ %/năm (một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày) tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó;
  • Nguyên tắc và các yếu tố xác định lãi suất, thời điểm xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh;
  • Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn;
  • Lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả;
  • Phương pháp tính lãi tiền vay;
  • Loại phí và mức phí áp dụng đối với khoản vay.

Xem thêm Dư nợ là gì? Các hình thức thanh toán dư nợ

Công ty tài chính phải cung cấp cho khách hàng dự thảo hợp đồng cho vay tiêu dùng để khách hàng xem xét, quyết định trước khi ký. Đồng thời, công ty tài chính phải giải thích chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung cụ thể hợp đồng cho vay tiêu dùng khi có yêu cầu của khách hàng.

Công ty tài chính phải minh bạch về lại suất, thời hạn vay,… trong hợp đồng vay vốn

Sử dụng hợp đồng mẫu

Trường hợp sử dụng hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng cho vay tiêu dùng, công ty tài chính phải thực hiện như sau:

  • Niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cho vay tiêu dùng tại trụ sở, điểm giới thiệu dịch vụ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tài chính.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho khách hàng biết trước khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng và có xác nhận của khách hàng về việc đã được công ty tài chính cung cấp đầy đủ thông tin.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã quy định rõ về trách nhiệm của các công ty tài chính phải công khai, minh bạch hoạt động cho vay để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Ngân hàng Nhà nước sẽ giám sát công ty tài chính, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Công ty tài chính cho vay tiền nhanh VaytienAZ mong rằng những kiến thức chung về quy định lãi suất cho vay tiêu dùng mới nhất 2018 sẽ giúp bạn có thể giảm thiểu rủi ro trong quá trình vay vốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.